Yhteistyötahot

 • Asumisneuvonta Asumisneuvoja auttaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa asumiseen liittyvissä ongelmissa (esim. vuokranmaksuvaikeudet).
 • Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi.
 • Jyväskylän työllisyyspalvelut Toimimme työllisyydenhoidon tuki- ja asiantuntijayksikkönä työttömille, sidosryhmille ja päätöksentekijöille.
 • Jyväskylän Uusiotuote ry Uusiotuote on Jyväskylän Uusiotuote ry:n ylläpitämä monitoimityöpaja (puusepänpaja ja pyöräkorjaamo).
 • Kansalaistoiminnankeskus MATARA Matara on järjestöjen ja kansalaisten tarpeesta syntynyt kohtaamispaikka – kansalaisten olohuone.
 • Keski-Suomen talous- ja velkaneuvonta Neuvomme yksityistalouksia erilaisissa talouteen ja velkaantumiseen liittyvissä ongelmissa.
 • Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki KYT Järjestöjen tuki- ja kehittämispalvelut on suunnattu keskisuomalaisille yleishyödyllisille yhdistyksille ja muille kolmannen sektorin yhteisöille, joiden toiminta liittyy kansalaisten hyvinvointiin
 • Monikulttuurikeskus Gloria Monikulttuurikeskus Gloria on vuorovaikutuksellinen foorumi, jossa ihmiset ja kulttuurit kohtaavat.
 • Mosaiikki ry Sivuilta löytyy hyödyllistä ja mielenkiintoista tietoa suomen ja venäjän kielillä.
 • Sosiaaliasiamies Sosiaaliasiamieheen voi ottaa yhteyttä julkisen tai yksityisen sosiaalihuollon palveluja koskevissa asioissa.
 • Työttömien Keskusjärjestö ry Työttömien yhdistysten kattojärjestö.
 • Verve Verve on valtakunnallinen kuntoutuskeskittymä. Yksiköissä on tarjolla erilaisia työurapalveluja ja ammatillista kuntoutusta niin nuorille kuin aikuisillekin.