Yhteistyötahot

Asumisneuvonta

Asumisneuvoja auttaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa asumiseen liittyvissä ongelmissa (esim. vuokranmaksuvaikeudet).

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi.

Jyväskylän työllisyyspalvelut

Toimimme työllisyydenhoidon tuki- ja asiantuntijayksikkönä työttömille, sidosryhmille ja päätöksentekijöille.

Jyväskylän Uusiotuote ry

Uusiotuote on Jyväskylän Uusiotuote ry:n ylläpitämä monitoimityöpaja (puusepänpaja ja pyöräkorjaamo).

Kansalaistoiminnankeskus MATARA

Matara on järjestöjen ja kansalaisten tarpeesta syntynyt kohtaamispaikka – kansalaisten olohuone.

Keski-Suomen talous- ja velkaneuvonta

Neuvomme yksityistalouksia erilaisissa talouteen ja velkaantumiseen liittyvissä ongelmissa.

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki KYT

Järjestöjen tuki- ja kehittämispalvelut on suunnattu keskisuomalaisille yleishyödyllisille yhdistyksille ja muille kolmannen sektorin yhteisöille, joiden toiminta liittyy kansalaisten hyvinvointiin

Monikulttuurikeskus Gloria

Monikulttuurikeskus Gloria on vuorovaikutuksellinen foorumi, jossa ihmiset ja kulttuurit kohtaavat.

Mosaiikki ry

Sivuilta löytyy hyödyllistä ja mielenkiintoista tietoa suomen ja venäjän kielillä.

Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamieheen voi ottaa yhteyttä julkisen tai yksityisen sosiaalihuollon palveluja koskevissa asioissa.

Työttömien Keskusjärjestö ry

Työttömien yhdistysten kattojärjestö.

Verve

Verve on valtakunnallinen kuntoutuskeskittymä. Yksiköissä on tarjolla erilaisia työurapalveluja ja ammatillista kuntoutusta niin nuorille kuin aikuisillekin.