Yhteistyötahot

Asumisneuvonta 

Asumisneuvoja auttaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa asumiseen liittyvissä ongelmissa (esim. vuokranmaksuvaikeudet).

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry 

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi.

Jyväskylän työllisyyspalvelut 

Toimimme työllisyydenhoidon tuki- ja asiantuntijayksikkönä työttömille, sidosryhmille ja päätöksentekijöille.

Jyväskylän Uusiotuote ry 

Uusiotuote on Jyväskylän Uusiotuote ry:n ylläpitämä monitoimityöpaja (puusepänpaja ja pyöräkorjaamo).

Kansalaistoiminnankeskus MATARA 

Matara on järjestöjen ja kansalaisten tarpeesta syntynyt kohtaamispaikka – kansalaisten olohuone.

Keski-Suomen talous- ja velkaneuvonta 

Neuvomme yksityistalouksia erilaisissa talouteen ja velkaantumiseen liittyvissä ongelmissa.

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki KYT 

Järjestöjen tuki- ja kehittämispalvelut on suunnattu keskisuomalaisille yleishyödyllisille yhdistyksille ja muille kolmannen sektorin yhteisöille, joiden toiminta liittyy kansalaisten hyvinvointiin

Monikulttuurikeskus Gloria 

Monikulttuurikeskus Gloria on vuorovaikutuksellinen foorumi, jossa ihmiset ja kulttuurit kohtaavat.

Mosaiikki ry 

Sivuilta löytyy hyödyllistä ja mielenkiintoista tietoa suomen ja venäjän kielillä.

Sosiaaliasiamies 

Sosiaaliasiamieheen voi ottaa yhteyttä julkisen tai yksityisen sosiaalihuollon palveluja koskevissa asioissa.

Työttömien Keskusjärjestö ry 

Työttömien yhdistysten kattojärjestö.

Verve 

Verve on valtakunnallinen kuntoutuskeskittymä. Yksiköissä on tarjolla erilaisia työurapalveluja ja ammatillista kuntoutusta niin nuorille kuin aikuisillekin.