Toiminta

Yhdistyksen tarkoitus on toimia työttömyyden poistamiseksi, työttömien toimeentulon sekä henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin parantamiseksi.
Jyvässeudun työllistämisyhdistys ― JST ry

 • harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa
 • järjestää erityisesti työttömille suunnattuja, kaikille avoimia tiedotus- ja virkistystilaisuuksia sekä harrastustoimintaa
 • tarjoaa työkokeilu- ja palkkatukipaikkoja pitkäaikaistyöttömille
 • ylläpitää kahvila-lounasravintola Jokikievaria
Johtoryhmä

Johtoryhmä kokoontuu viikoittain valmistelemaan asiat hallitukselle. Johtoryhmään kuuluvat:

 • puheenjohtaja
 • toiminnanjohtaja
 • keittiöpäällikkö
 • hankkeiden vetäjät


Hallitus 2019

 • Kari Otollinen (pj.)
 • Sami Kuparinen (vpj.)
 • Juha Lamberg
 • Niko Matikainen
 • Ljubov Sopanen
 • Marika Ristonmaa
 • Katri Suosara

Hallituksen sihteerinä ja esittelijänä toimii toiminnanjohtaja Eija Tuohimaa.