JYVÄSSEUDUN TYÖLLISTÄMISYHDISTYS - JST RY Jyvässeudun työllistämisyhdistys – JST ry on joutunut koronaviruksen aiheuttamien vaikutusten myötä lomauttamaan suurimman osan henkilöstöstä. Enimmillään lomautettuna on ollut 25 henkilöä.

Rajoitusten purkautuessa asteittain on JST ry päättänyt kutsua kaikki lomautetut, joiden työsopimus on voimassa takaisin töihin 01.07.2020 alkaen.

Toiminnoista kädentaitopaja ja toimisto avautuvat tuolloin kello 9:00. Jokikievarin ruokala ja pitopalvelutoiminta on puolestaan lakannut kokonaisuudessaan.

JST ry:n yhteystiedot löytyvät tästä painamalla
Meidän tavoite

Yhdistyksemme on sitoutumaton työttömien edunvalvontajärjestö.

Yhdistys toimii työttömien työnsaannin edistämiseksi, elämänlaadun ja toimeentulon parantamiseksi sekä tasa-arvon ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden edistämiseksi