JST ry työllistää

Yhdistys työllistää jyväskyläläisiä palkkatukeen oikeutettuja työttömiä työnhakijoita 6–12 kuukaudeksi Jokikievarissa, yhdistyksen toimistossa ja kädentaitopajalla.

Ilmoittelemme avoimista työpaikoista yhdistyksen kotisivuilla, Facebookissa ja palkkatuki.fi -sivulla, mutta etukäteenkin kannattaa kysellä jos jokin tehtävä kiinnostaa. 

Työllistyminen on mahdollista TE-toimiston sekä Työvoiman palvelukeskuksen (TYP) kautta. Työttömät työnhakijat voivat myös ottaa suoraan yhteyttä työhönottajaan:

Eija Tuohimaa 

040 595 6504

etunimi.sukunimi(at)jstry.fi Palkkatuella työllistämisen lisäksi yhdistys tarjoaa mahdollisuuden työkokeiluun ja kuntouttavaan työtoimintaan.Palkkatuki

Palkkatukityössä työntekijä on työsuhteessa ja saa työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Palkkatuki maksetaan työnantajalle.

Kulukorvaus

Työkokeilussa tai kuntouttavassa työtoiminnassa oleva ei ole työsuhteessa vaan hän saa työttömyysetuutta (ansio- tai peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea). Sen lisäksi hänelle maksetaan kulukorvausta 9 €/pv.