Sirpakka

STEA-rahoitteisen SIRPAKKA-arjenhallintahankkeen tavoitteena on lisätä Jyvässeudulla asuvien työttömien työnhakijoiden hyvinvointia. 

Hankkeen toimintamuotoja ovat mm. yksilö- ja ryhmätapaamiset, kotikuntien kulttuuritarjontaan ja erilaisiin liikuntamuotoihin tutustuminen, luontoliikunta, laariviljely sekä talous- ja velkatukihenkilötoiminta.Työttömät ja työttömien hyvinvointia tukevat yhteistyötahot, teitä kuuntelee:

Hankevastaava Sirpa Nieminen 040 701 1662 sirpa.nieminen@jstry.fi Jyvässeudun työllistämisyhdistys ― JST ry

Matarankatu 6 B (huone B130), 40100 Jyväskylä