Yhteistyötahot

 • Asumisneuvonta
  Asumisneuvoja auttaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa asumiseen liittyvissä ongelmissa (esim. vuokranmaksuvaikeudet).
   
 • Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
  Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi.
   
 • Jyväskylän tyollisyyspalvelut
  Toimimme työllisyydenhoidon tuki- ja asiantuntijayksikkönä työttömille, sidosryhmille ja päätöksentekijöille.
   
 • Jyväskylän Uusiotuote ry
  Uusiotuote on Jyväskylän Uusiotuote ry:n ylläpitämä monitoimityöpaja (puusepänpaja ja pyöräkorjaamo).
   
 • Kansalaistoiminnankeskus MATARA
  Matara on järjestöjen ja kansalaisten tarpeesta syntynyt kohtaamispaikka – kansalaisten olohuone.
   
 • Keski-Suomen talous- ja velkaneuvonta
  Neuvomme yksityistalouksia erilaisissa talouteen ja velkaantumiseen liittyvissä ongelmissa.
   
 • Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki KYT
  Järjestöjen tuki- ja kehittämispalvelut on suunnattu keskisuomalaisille yleishyödyllisille yhdistyksille ja muille kolmannen sektorin yhteisöille, joiden toiminta liittyy kansalaisten hyvinvointiin
   
 • Monikulttuurikeskus Gloria
  Monikulttuurikeskus Gloria on vuorovaikutuksellinen foorumi, jossa ihmiset ja kulttuurit kohtaavat.
   
 • Mosaiikki ry
  Sivuilta löytyy hyödyllistä ja mielenkiintoista tietoa suomen ja venäjän kielillä.
   
 • Sosiaaliasiamies
  Sosiaaliasiamieheen voi ottaa yhteyttä julkisen tai yksityisen sosiaalihuollon palveluja koskevissa asioissa.
   
 • Työttömien Keskusjärjestö ry
  Työttömien yhdistysten kattojärjestö.
   
 • Verve
  Verve on valtakunnallinen kuntoutuskeskittymä. Yksiköissä on tarjolla erilaisia työurapalveluja ja ammatillista kuntoutusta niin nuorille kuin aikuisillekin.