Yhdistys

Toiminta

Yhdistyksen tarkoitus on toimia työttömyyden poistamiseksi, työttömien toimeentulon sekä henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin parantamiseksi.

Jyvässeudun työllistämisyhdistys ― JST ry

 • harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa
 • järjestää erityisesti työttömille suunnattuja, kaikille avoimia tiedotus- ja virkistystilaisuuksia sekä harrastustoimintaa
 • tarjoaa työkokeilu- ja palkkatukipaikkoja pitkäaikaistyöttömille
 • ylläpitää kahvila-lounasravintola Jokikievaria

Johtoryhmä

Johtoryhmä kokoontuu viikoittain valmistelemaan asiat hallitukselle. Johtoryhmään kuuluvat:

 • puheenjohtaja
 • toiminnanjohtaja
 • ruokapalveluesimies
 • hankkeiden vetäjät

Hallitus 2018

 • Kari Otollinen  (pj.)
 • Sami Kuparinen (vpj.)
 • Jarmo Zitting
 • Jyrki Nieminen
 • Ljubov Sopanen
 • Marika Ristonmaa
 • Päivi Salkojärvi

Hallituksen sihteerinä ja esittelijänä toimii toiminnanjohtaja Eija Tuohimaa.