Ajankohtaista

Tiedote 16.7.2013

JST RY JULISTAUTUI VAPAAKSI SYRJINNÄSTÄ

Jyvässeudun Työttömät ry on julistautunut syrjinnästä vapaaksi alueeksi sekä työyhteisönä ja että yhdistyksenä. Ajatus julistautumisesta sai alkunsa sekä työntekijöiden että asiakkaiden kanssa käydyistä keskusteluista, joissa pohdittiin yhdistyksen arvoja ja käytännön työtä.


Työttömien yhdistyksen työntekijät ovat hyvin moninainen joukko mm. iän, elämäntilanteen, kielen ja kulttuurisen taustan suhteen. Tärkeimpänä yhdistävänä tekijänä on aiempi työttömyys, joka on useilla ennen yhdistykseen työllistymistä kestänyt jo pidemmän aikaa.  Aiheeseen tarttumalla yhdistys haluaa korostaa kaikkien työntekijöidensä, jäsentensä sekä asiakkaidensa yhdenvertaisuutta: vaikka olemme kaikki erilaisia, olemme silti samanarvoisia ihmisinä.

Jyvässeudun Työttömissä kampanja toteutuu mm. työtiloihin asetettavina ´Syrjinnästä vapaa alue´ -merkkeinä (mm. Jokikievarin ruokala), henkilökunnalle tiedottamisena ja ´Yhdenvertaisuus ja syrjintä´ -opasmateriaalin tuottamisena työyhteisön käyttöön. Oppaassa kuvataan mm. mitä syrjintä eri muodoissaan tarkoittaa ja mitä voi tehdä, jos kohtaa syrjintätilanteen työssä tai muussa elämässä.  Lisäksi suunnitteilla on yhdistyksen oman yhdenvertaisuussuunnitelman laatiminen.

Julistautumisensa myötä JST ry haastaa myös muut työttömien yhdistykset sekä Työttömien Valtakunnallisen Yhteistoimintajärjestö TVY:n mukaan kampanjaan.

TAUSTAA KAMPANJALLE

Syrjinnästä vapaa alue -kampanja on kaikenlaisen syrjinnän, kiusaamisen ja häirinnän vastainen tiedotuskampanja, jonka avulla organisaatiot ja työyhteisöt tuovat julki sitoutumisensa syrjimättömyyden periaatteeseen. Syrjinnästä vapaaksi alueeksi julistautuminen merkitsee syrjinnän vastustamista, siihen puuttumista sekä ihmisten yhdenvertaisuuden tunnustamista.

Julistautuminen on myös merkki työntekijöille, työnhakijoille ja asiakkaille siitä, että organisaatio toivottaa kaikki ihmiset tervetulleiksi riippumatta sukupuolesta, iästä, etnisestä taustasta, uskonnosta tai vakaumuksesta, mielipiteestä, terveydentilasta, vammaisuudesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta.

Kampanjan suunnittelu ja toteutus on tehty yhteistyössä Monikulttuurisen liikuntaliitto FIMU:n, Euroopan komission moninaisuuden puolesta syrjintää vastaan kampanjan, Vammaisfoorumi ry:n, Ihmisoikeusliitto ry:n, SETA ry:n, Nuorisoyhteistyö Allianssin sekä sisäasiainministeriön koordinoiman Yhdenvertaisuus EtuSijalle -hankkeen kesken. Kampanjan verkkosivut: http://yhdenvertaisuus.fi/syrjinnastavapaa.fiLisätietoja: Hanketyöntekijä Tanja Närhi, p. 040 7376055, tanja.narhi@jstry.fi

Vasemmalta takaa; Päivi Salkojärvi, Kari Otollinen, Ljubov Sopanen, Erja Horpio ja Satu Kortelainen.

Edessä; Pia Kervinen ja puheenjohtaja Tuija Öystilä.

Kuvasta puuttuvat; Sirpa Pietikäinen ja Pirjo-Riitta Viinikka

Kela tarjoaa työkykyneuvontaa

Katso lisätietoa osoitteesta www.kela.fi > yhteistyökumppanit > työkykyneuvonta tai tästä linkistä.

Pitkäaikaistyöttömien kuntoutuskurssit

Kuntoutuskurssi on tarkoitettu yli 40-vuotiaille pitkäaikaistyöttömille, joilla lääkärin tekemän arvion mukaan on työllistymistä heikentäviä sairauksia, terveydellisiä ongelmia tai oireita. Kurssille voi hakea henkilö, joka on ollut työttömänä 1-3 vuotta joko yhtäjaksoisesti tai useammassa eri jaksossa. Kuntoutujalta odotetaan aktiivista otetta kuntoutusprosessia toteutettaessa sekä halua palata työelämään.

Lisätietoa Kelan sivuilta. Hae tiedot helmikuussa (toinen alkaa elokuussa) alkavasta kurssista kurssinumerolla 42495 (vasemmalla sivun yläreunassa Haku kurssinumerolla).

Tai katso lisätietoa alla olevasta ilmoituksesta.

Mene lukemaan toiminnanjohtajamme Eija Tuohimaan antamat lehtihaastattelut. Ne koskevat  hallituksen ehdotuksia työttömyysturvan muuttamiseksi. JSTRY:n palkkatukityöt myös uhan alla.

PDF-muotoisten ilmoitusten lukemiseen tarvitset ilmaisen Adobe Readerin, jonka löydät täältä.