Hallitus

Hallitus

Työttömien Opintorahastolla on oma itsenäinen hallitus, joka sitoutuu samoihin tavoitteisiin kuin Jyvässeudun työllistämisyhdistys ― JST ry.

Yhdistyksen tarkoitus on toimia työttömyyden poistamiseksi, työttömien toimeentulon sekä henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin parantamiseksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää työttömien omaehtoista toimintaa etujensa ja oikeuksiensa puolesta. Yhdistys on työttömien edunvalvontajärjestö. Se harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa, järjestää tiedotus- ja virkistystilaisuuksia, harrastustoimintaa sekä koulutusta työttömille ja omalle henkilökunnalleen.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita, ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia, toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Jyvässeudun työllistämisyhdistys ― JST ry:n hallitus valitsee opintorahaston puheenjohtajan toistaiseksi voimassa olevaan luottamustehtävään ja kaksi hallituksen jäsentä viideksi vuodeksi kerrallaan.

Puheenjohtaja Tuulikki Väliniemi

Sihteeri Tanja Närhi

Hallituksen jäsen Matti Ihalainen