Hanke-esittely

Missä Mennään Miehet on STEA- rahoitteinen hanke, jonka kohderyhmänä on vuoden 2018 alusta 50-59- vuotiaat työelämän ulkopuolella olevat työttömät miehet.

 

Hankkeen toimintaa:

- yhteistä tekemistä ja toimintaa Jyväskylässä ja lähikunnissa

- teemapäiviä terveydestä, liikunnasta ja kulttuurista

- työttömyysturvaan ja työnhakuun neuvontaa